دولت و ملت همدلی و هم زبانی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
 
اعضاي هيئت مديره انجمن

 اولین هیئت مدیره انجمن 

دبیر انجمن: آقای   غلامرضا لیل آبادی

آقای   عباس خلج

رئیس هیئت مدیره

آقای   فرامرز عالیمحمدی

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای   علی فرخی

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

آقای   محمد ربانی

عضو هیئت مدیره

آقای   غلامرضا لیل آبادی

عضو هیئت مدیره

 

دومین هیئت مدیره انجمن

دبیر انجمن: آقای   غلامرضا لیل آبادی

آقای   عباس خلج

رئیس هیئت مدیره

آقای   محسن متقیان

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای   حسین لطفی

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

آقای   محمد زرکش

عضو هیئت مدیره

آقای   محمود قائلی

عضو هیئت مدیره

 

سومین هیئت مدیره انجمن 

دبیر انجمن: آقای   غلامرضا لیل آبادی

آقای   محمود قائلی

رئیس هیئت مدیره

آقای   نادر پلاسید

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای   حسین لطفی

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

آقای محمدرضا حیدری

عضو هیئت مدیره

آقای   هوشنگ ادهمی

عضو هیئت مدیره

 

چهارمین هیئت مدیره انجمن 

دبیر انجمن: آقای   جلال صفارزاده

آقای   اسدا .. عابدی

رئیس هیئت مدیره

آقای   نادر پلاسید

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای   حسین لطفی

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

آقای محمدرضا حیدری

عضو هیئت مدیره

آقای   هوشنگ ادهمی

عضو هیئت مدیره


 

پنجمین هیئت مدیره انجمن 

دبیر انجمن: آقای عباس صفا کیش(02/12/84الی 20/01/85)
 دبیر انجمن: آقای   محمد حسن پورخلیل

آقای   محمد رضا حیدری

رئیس هیئت مدیره

آقای   سید محمد اتابک

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای سید بها الدین علایی فرد

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

آقای   نادر غفاری

عضو هیئت مدیره

آقای   محمدحسن پورخلیل

عضو هیئت مدیره

 

ششمین هیئت مدیره انجمن

دبیر انجمن: آقای   محمدحسن پورخلیل

آقای   سید محمد اتابک

رئیس هیئت مدیره

آقای   احسان خاتمی

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای   رحمت ا... روستاپور

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

آقای  حافظ کمال هدایت

عضو هیئت مدیره

آقای   فریبرز مقیمی

عضو هیئت مدیره

 

هفتمین هیئت مدیره انجمن                                               

دبیر انجمن: آقای   محمدحسن پورخلیل( 1391/02/24 لغایت 1391/04/01)
دبیرانجمن: آقای مسلم دریه (تیرماه 91 الی دیماه 91)
دبیرانجمن: آقای عبدالرضا شیخان
( از دی ماه 91 لغایت تا کنون)

آقای   سید محمد اتابک

رئیس هیئت مدیره

آقای محمد رضا منتظری

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای احمد رضا عمرانی فرد

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

آقای   علی نجفی

عضو هیئت مدیره

آقای   نادر غفاری

عضو هیئت مدیره

 

هفتمین هیئت مدیره انجمن  با اعمال تغییرات

دبیرانجمن: آقای عبدالرضا شیخان

آقای   سید محمد اتابک

رئیس هیئت مدیره

آقای مرتضی لطفی

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای احمدرضا عمرانی فرد

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

آقای   علی امینی

عضو هیئت مدیره

آقای محمود موذن چی

عضو هیئت مدیره

آقای  علی محمد بُد

عضو هیئت مدیره

آقای محمدرضا احسانفر

عضو هیئت مدیره

 

هشتمین هیئت مدیره انجمن   

دبیرانجمن: آقای عبدالرضا شیخان

آقای   سید محمد اتابک

رئیس هیئت مدیره

آقای  مرتضی لطفی

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای  احمدرضا عمرانی فرد

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

آقای   علی امینی

عضو هیئت مدیره

آقای  محمود موذن چی

عضو هیئت مدیره

آقای  علی محمد بُد

عضو هیئت مدیره

آقای  محمدرضا احسانفر

عضو هیئت مدیره

آقای  حافظ کمال هدایت  

عضو هیئت مدیره

آقای   شهریار گراوندی

عضو هیئت مدیره

 

 

نهمین هیئت مدیره انجمن

دبیرانجمن: آقای عبدالرضا شیخان

آقای  رضا جمارانیان

رئیس هیئت مدیره

آقای  محمدرضا احسانفر

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای  محمد رضا سلیمیان

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

آقای   حمید رضا هوشیاری

عضو هیئت مدیره

آقای  حامد اصل روستا

عضو هیئت مدیره

آقای  سید عباس حسینی

عضو هیئت مدیره

آقای  شهریار گراوندی

عضو هیئت مدیره

 آقای مهرداد افخمی

عضو هیئت مدیره

آقای   حمید رضا متقاعدی

عضو هیئت مدیره

 


 
1399/05/21
كليه حقوق اين پرتال متعلق به انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان مي باشد.
Powered by DorsaPortal